U bent hier:   Actueel
  |  Inloggen

Details van het artikelOPR (Ondersteuningsplanraad)

OndersteuningsPlanRaad

Mededeling van de voorzitter van het college van bestuur en de voorzitter van de MR:

In de ondersteuningsplanraad (OPR), het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband Oosterschelderegio, zal de Pontes Scholengroep vertegenwoordigd worden door de volgende twee personen:

Namens het personeel:
·Mevr. Vicky Faut. Zorgcoördinator bij Pontes Pieter Zeeman Zierikzee.

Namens de ouders/leerlingen:
·Dhr. Ruud Keijser. Kinderrevalidatiearts en ouder van een 4VWO leerling op Het Goes Lyceum in Goes.


Terug