U bent hier:   Actueel
  |  Inloggen

Details van het artikelToelatingsbeleid Pontes scholengroep

Toelatingsbeleid PONTES

m.i.v. 2015-2016     

 

 

 

 

Het basisschooladvies en toelating school vo

Vanaf dit schooljaar (2014-2015) gelden nieuwe regels voor de overgang van de basisschool (po) naar het voortgezet onderwijs (vo). Die overgang is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen.

 

Wat zijn de nieuwe regels?

Het schooladvies is bindend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.

• Basisscholen moeten het schooladvies voor 1 maart vaststellen en voor 15 maart in Bron (Basisregistratie Onderwijs) registreren.

• De eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Wanneer het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Wanneer het resultaat lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.

Er bestaat één schooladvies

Het schooladvies moet voor alle belanghebbenden hetzelfde zijn. Dus zowel de leerling en zijn ouders als de vo-school krijgen hetzelfde schooladvies te horen. Dit is tevens het schooladvies dat de basisschool in Bron opneemt.

Sommige basisscholen geven zowel een schooladvies als een plaatsingsadvies voor een leerling. De leerling krijgt bijvoorbeeld te horen dat hij een havo/vwo-advies heeft, terwijl de vo-school geadviseerd wordt de leerling in de havo te plaatsen. Ook in Bron staat vervolgens dat de leerling een havo-advies heeft. In zo’n geval beschikken de drie partijen, leerling en ouders, vo-school én Bron, niet over dezelfde informatie. Dat mag niet. Indien de inspectie zulke signalen krijgt, zal zij basisscholen hierop aanspreken.

 

Veel gestelde vragen over de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wanneer is bijstelling van het schooladvies mogelijk?

Enkelvoudig of dubbel schooladvies?

Voldoen plaatsingswijzers aan nieuwe wetgeving?

Hoe gebruikt de inspectie het schooladvies in de bepaling van de onderwijsresultaten?

 

Heeft uw kind extra zorg nodig

Bij de Pontes Scholengroep vinden we het belangrijk dat we van af de start duidelijk krijgen welke zorg of extra ondersteuning een leerling nodig heeft. Wij willen graag voordat ouders inschrijven in gesprek met de ouders en de school van herkomst, zodat we samen kunnen  vaststellen welke ondersteuning de leerling nodig heeft en of wij deze ondersteuning kunnen bieden als school.

 

Speciaal aanbod

Op de verschillende locaties van de Pontes Scholengroep is er sprake van een speciaal aanbod zoals: Technasium, TTO, masterclass VMBO, Kunst en Cultuur.

Voor dit speciale aanbod zijn aparte voorlichtingsavonden en toelatingsvoorwaarden. In gesprek en/of selectieprocedure wordt vervolgens met betrokkenen (ouders, leerling en evt. basisschool) afgestemd of de leerling plaatsbaar is.

 

Aanmelden

Wij hebben met de basisscholen in de regio afgesproken dat alle aanmeldingen verlopen via de basisschool. Indien dat voor u niet mogelijk is neem dan contact op met de school en vraag naar de teamleider onderbouw.

 

Tot slot

Voor verdere vragen verwijzen wij graag naar:

• De website: www.vanponaarvo.nl

• Het Loket van de Inspectie van het Onderwijs. Het Loket is elke werkdag bereikbaar van 08:00 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 088-6696060, keuze 2 of via het contactformulier.


Terug