U bent hier:   Actueel
  |  Inloggen

Details van het artikelOmgang met social media

Beste ouders, verzorgers,

Respect is één van de belangrijke waarden van onze schoolcultuur. Ondanks alle aandacht die er is voor het verstandig omgaan met social media, worden scholieren steeds vaker en steeds heftiger geconfronteerd met social media- activiteiten die vallen onder pestgedrag. Hoewel veel van dergelijke activiteiten buiten school plaatsvinden, komen de gevolgen wel de school in.
Onze jongeren leven in een wereld waarin gebruik gemaakt wordt van diverse vormen van social media. Dit is tevens een wereld waarin het gevaar van misbruik op de loer ligt. Het gebruik van sociale media kan namelijk risicovol zijn omdat leerlingen, ondanks bewust making van deze risico’s, niet altijd de gevolgen inzien van dit handelen via Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, enz. enz.

Wij willen onze zorgen wat betreft misbruik van sociale media met u delen en vragen om uw hulp. Wij vragen u het gesprek aan te gaan met uw kind over de gevaren van het gebruik van social media en het belang/noodzaak van respectvol omgaan met elkaar.

Op school gaan de mentoren met de leerlingen hierover in gesprek. Bovendien ontwikkelen wij een protocol waarin wij de afspraken beschrijven m.b.t. het gebruik van social media.

Er zijn social media activiteiten die kunnen worden gekarakteriseerd als pestgedrag aangezien zij het gevoel van de veiligheid van leerlingen en medewerkers in gevaar brengen.

Daarnaast zijn er social media activiteiten die nog ernstiger van aard zijn en om die reden strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan verspreiding van onrechtmatig verkregen foto’s of filmbeelden van leerlingen of personeel, vaak met een negatieve intentie.

In het schoolreglement staat beschreven dat het voor leerlingen en personeel verboden is zonder toestemming van de schoolleiding opnamen te maken.

Wij willen u erop wijzen dat onze school bovengenoemd misbruik niet tolereert. Indien leerlingen zich hieraan schuldig maken zullen serieuze maatregelen genomen worden hetgeen kan leiden tot een schorsing of verwijdering. Dit geldt zowel voor de makers als de verspreiders.

Als handreiking om met uw kind in gesprek te gaan, bieden wij u adviezen die zijn geformuleerd door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij in samenwerking met de Nijmeegse Radboud Universiteit:

- Weet wat je ziet!

- Bewaak je identiteit en bescherm je privacy. Facebookpagina’s/ Instagram voorzien van een ‘slotje’

- Wat je geeft, krijg je terug!

- Houd de klok in de gaten! Kun je nog zonder social media? Heb je nog andere hobby’s?

- Maak goede keuzes en denk aan de gevolgen. Doe niets op Internet wat je in het echte leven ook niet zou doen.

- Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.


Informatiebronnen:

www.mediawijzer.nl

www.kennisnet.nl/digitale-vaardigheden/mediawijsheid

www.mediaenmaatschappij.nl

Ik hoop dat wij met elkaar kunnen zorgen voor een veilig schoolklimaat voor onze leerlingen!

Dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

C. Biesterbosch-Gunst MME (rector)
Het Goese Lyceum
Terug