U bent hier:   Actueel
  |  Inloggen

Details van het artikelTVWO versneld en verrijkt

Tweetalig versneld en verrijkt vwo
(m.i.v. augustus 2017 mits daarvoor voldoende aanmeldingen zijn).

Het Goese Lyceum heeft van het ministerie de licentie Versneld en Verrijkt vwo gekregen, als enige school voor voortgezet onderwijs in Zeeland. Het Goese Lyceum kiest ervoor om Versneld en Verrijkt VWO te koppelen aan de afdeling Tweetalig VWO. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zal het programma TVWO Versneld en Verrijkt aangeboden worden (mits daarvoor voldoende aanmeldingen  zijn).

Waarom Versneld en Verrijkt?

Op de VWO-afdeling en in de basisscholen zien we hoogbegaafde kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken binnen het huidige curriculum, specifieke ondersteuning nodig hebben bij het leveren van grootse prestaties en meer verdieping wensen binnen het huidige aanbod. De afgelopen jaren is in het kader van passend onderwijs veel aandacht geschonken aan de ondersteuning van leerlingen met een specifieke ‘zorgbehoefte’. De zorgbehoefte van hoogbegaafde kinderen is echter onderbelicht gebleven. Dat gaan we veranderen.  

 

In het programma TVWO Versneld en Verrijkt komen we aan de zorgbehoefte van deze leerlingen tegemoet door op een andere manier het onderwijs te arrangeren en het aanbod, de didactiek en de begeleiding op maat te maken. Het doel is deze leerlingen in 5 jaar hun diploma te laten halen, de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren met aandacht voor hun welbevinden.

Criteria voor aanmelding: 

Voor het programma TVWO Versneld en Verrijkt komen in aanmerking de hoogbegaafde leerlingen met een verwacht TVWO advies (op grond  van testresultaten) en een aantal specifieke leerling-kenmerken. Een overzicht van deze kenmerken is te vinden op de site van het SLO: https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/hoog-begaafdheid/begaafdheidskenmerken

 

Het Curriculum

Tijdens het schooljaar 2016-2017 wordt het programma TVWO Versneld en Verrijkt ontwikkeld waarbij de volgende uitgangspunten leidend worden:

De onderbouw (1-2-3 in 2 jaar)

Het programma van de onderbouw bestrijkt twee jaar in plaats van drie jaar. De kernvakken worden compact aangeboden en de (toekomstige) profielvakken worden uitgewerkt  in domeinen of thema’s die voldoen aan de kerndoelen. Voor zover dit mogelijk is, zijn de lessen in het Engels. Naast het reguliere programma hebben de leerlingen van TVWO Versneld en Verrijkt de mogelijkheid de programmalijn van Eureka (wetenschapsvaardigheden/filosofie) en het speciaal aanbod (Kunst en Cultuur, Technasium en Gymnasium) te volgen: de verrijking van het curriculum wordt in het speciaal aanbod gerealiseerd.

Tijdens het onderbouwprogramma van TVWO Versneld en Verrijkt bestaat er voor de leerlingen na zowel het 1e als het 2e leerjaar de mogelijkheid om terug te stromen naar de reguliere (T)VWO.

De bovenbouw (klas 4-5-6 in 3 jaar)

De leerlingen van het  TVWO Versneld en Verrijkt programma starten met het volgen van hun profielvakken in leerjaar 3 (het reguliere 4e leerjaar). Zij volgen hierbij het programma van het reguliere TVWO vanuit de achterliggende gedachte dat zij niet alle lessen hoeven te volgen. In de ruimte die hierdoor vrijkomt kunnen leerlingen extra vakken volgen in overleg met de studiecoach en met verantwoording aan de studiecoach over de invulling van de tijd. Elke leerling krijgt op deze manier een traject op maat. Dit wordt vastgelegd in het plusdocument dat elke examenleerling als bijlage bij het diploma krijgt. De leerlingen volgen daarnaast ook het verrijkingprogramma met de leerlingen van het reguliere TVWO via het speciaal aanbod van de school. Binnen dit programma gaan de leerlingen samenwerken aan projecten met het University College Roosevelt (UCR), stages lopen, wetenschapsvaardigheden ontwikkelen, werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, etc. Van de leerlingen van het TVWO Versneld en Verrijkt programma wordt verwacht dat zij hun profielwerkstuk maken in samenwerking met een universiteit. 


Terug