Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
respect als schoolcultuur

Medewerkers, leerlingen en ouders van leerlingen van Het Goese Lyceum hechten waarde aan een veilig en ontspannen schoolklimaat. Dit klimaat ontstaat wanneer iedereen een bijdrage levert, op grond van déze leefregels.

Respecteer jezelf!

o Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag.

o Je probeert altijd vriendelijk te blijven.

o Je maakt alleen opnames van mensen die daarvoor toestemming geven. 

o Je rookt niet op school of op het schoolterrein; je drinkt geen alcohol.

Respecteer elkaar!

o We accepteren elkaar zoals we zijn.

o We vinden dat iedereen het recht heeft, op school te leren.

o We lachen met elkaar, en doen niet mee aan uitlachen, schelden, pesten, roddelen. 

o We blijven van anderen en andermans spullen af.

Respecteer de werksfeer!

o Je bent op tijd in de lessen en je hebt de juiste spullen bij je.

o Je zet mobiele telefoon uit en stopt die in je tas, tenzij de docent je vraagt het apparaat te gebruiken. 

o Je levert opdrachten of ander werk op tijd in.

o Je gedraagt je rustig in het gebouw; je bent tijdens de les niet in de gang.

o Je volgt een verzoek van een personeelslid op.

o Je laat je ouder(s) of verzorger(s) vóór 8.30 uur contact opnemen, wanneer je niet naar school kunt komen.

Respecteer je omgeving!

o Je houdt alles netjes, opgeruimd en heel.

o Je eet en drinkt alleen in de aula en het atrium.

Met andere woorden…

We zorgen met elkaar ervoor, dat we niets en niemand hinderen. Pas dan is de school een plaats waar we ons prettig en dus veilig voelen!

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen