Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Zorg en begeleiding
Het Goese Lyceum is een zorgzame school en hecht veel waarde aan de zorgstructuur.
Er werken op school veel mensen die je kunnen begeleiden tijdens de studie op Het Goese Lyceum.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen goede prestaties behalen en van de school mag verwacht worden dat het onderwijs wordt afgestemd op verschillen tussen leerlingen binnen de klas. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de begeleiding van individuele leerlingen op de beide locaties van Het Goese Lyceum.
De begeleiding van de individuele leerlingen heeft betrekking op:

• het 'leren leren";
• het bieden van extra ondersteuning door hulplessen en/of remedial teaching;
• het kiezen van een vakkenpakket, afdeling, studie of beroep;
• de sociaal-emotionele ontwikkeling;

De volgende mensen hebben een rol bij de begeleiding van onze leerlingen:

• Het team is verantwoordelijk voor een veilige en goed gestructureerde leeromgeving
• De vakleerkracht begeleidt het leerproces van de leerling en signaleert eventuele aandachtspunten
• De mentor begeleidt de leerling ten aanzien van het ‘leren leren’ en de sociaal-emotionele ontwikkeling.. Eventueel schakelt hij hierbij anderen in. De mentor is tevens contactpersoon tussen school en thuis.
• De teamleiders zorgen voor een goede gang van zaken in de betreffende leerjaren.
• De decaan begeleidt de leerling bij het kiezen van studierichting- en vervolgopleiding
• De zorgcoördinator stuurt in samenwerking met de teamleiders de leerlingenzorg aan en is hét aanspreekpunt voor vakdocenten,mentoren, externe personen én hulpverleningsorganisaties die een taak hebben in de begeleiding van leerlingen met specifieke hulpvragen
• De remedial teacher biedt specifieke en specialistische hulpverlening aan leerlingen met leerproblemen.
• De vertrouwenspersoon (counselor) biedt specifieke en specialistische hulpverlening aan leerlingen die extra sociaal-emotionele begeleiding nodig hebben om ‘hun verhaal’ te vertellen.
• De talentbegeleider voor de begeleiding van zeer getalenteerde leerlingen die bijvoorbeeld aangepaste roosters nodig hebben omdat zij deelnemen aan buitenschoolse trainingen, audities enzovoort

De volgende voorzieningen spelen een rol in onze zorgstructuur:

• het periodiek geneeskundig onderzoek waarbij alle 13-jarigen voor onderzoek door de jeugdverpleegkundige worden uitgenodigd. Ook is er de mogelijkheid een afspraak te maken voor een advies en of onderzoek voor alle leerlingen.
• Het zorgteam dat verantwoordelijk is voor de begeleiding van de leerlingen met betrekking tot de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen met een specifieke hulpvraag.
• het zorgadvies team (ZAT) dat de school ,leerlingen en ouders adviseert en ondersteunt waar we ten aanzien van de begeleiding aanvullende expertise nodig hebben. In het zat zijn een jeugdarts (ggd), een maatschappelijk werker (smwo), een leerplichtambtenaar (gemeente), medewerker van bureau Jeugdzorg(bjz), en medewerkers van het zorgteam vertegenwoordigd

De zorgcoördinatoren zijn graag bereid uw (zorg)vragen te beantwoorden.

• Zorgcoördinator vmbo basis/kader, locatie Bergweg                                : dhr. L. de Regt.
• Zorgcoördinator vmbo gt, havo,vwo, locatie Oranjeweg            : mw. Koole-Rouw


Flyer Extra Hulp
 TitelEigenaarCategorieGewijzigd OpGrootte 
Flyer Extra HulpAdministrator Account 5-1-2015394,52 KBDownloaden
Meer dan een school
 
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen