Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Hulplessen

Vakgebonden hulples
Leerlingen uit de klassen 1 en 2 die hiaten hebben in hun kennis (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte), kunnen worden verwezen naar de vakgebonden hulples.

Randvoorwaarden
Wie gebruik wil maken van de aangeboden vakgebonden hulplessen moet met enige voorwaarden rekening houden. De school moet en wil namelijk de belangen van alle leerlingen dienen!

• De leerling dient over voldoende capaciteiten beschikken om onderwijs te volgen op de afdeling waarin hij is geplaatst: vmbo, havo, vwo;

• De leerling dient voldoende gemotiveerd zijn voor het ontvangen van de hulp(lessen).

• De leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) dienen er rekening mee te houden, dat aan elke vorm van hulp een maximum zit.

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen