Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Passend onderwijs

Passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs krijgen alle leerlingen de ondersteuning die ze nodig hebben, mits deze ondersteuning haalbaar is voor school. Het systeem van leerlinggebonden financiering (LGF) is hiermee komen te vervallen.

De vorderingen van de leerling met een hulpvraag worden intern gevolgd middels het handelingsplan (HP). Leerlingen met een HP kunnen indien nodig begeleiding krijgen van onze ambulant begeleiders. Als de interne basisondersteuning niet toereikend is en de onderwijsbehoefte van de leerling de school overstijgt, wordt in een persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart gebracht. Hieruit blijkt welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft. Bij het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio wordt deze extra financiering aangevraagd.

Het OPDC

Wanneer het Onderwijskundig Rapport van de basisschool, testresultaten of andere onderzoeken daartoe aanleiding geven kan een leerling geplaatst worden op het OPDC De Vliedberg, het orthopedagogisch didactisch centrum. Dit centrum van de gezamenlijke Goese scholen verzorgt onderwijs voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Een plaatsing op het OPDC wordt vooraf met de ouder(s)/verzorger(s) besproken.


©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen