Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
REC leerlingen

Wij onderscheiden vier categorieën REC-leerlingen

REC 1
Er is geen sprake van meervoudige problematiek. De leerling moet met hulpmiddelen voldoende kunnen zien om instructie te kunnen volgen en om actief te kunnen deelnemen aan het onderwijsproces.

REC 2
Er is geen sprake van meervoudige problematiek. De leerling moet met hulpmiddelen voldoende kunnen horen om instructie te kunnen volgen en om actief te kunnen deelnemen aan het onderwijsproces.

REC 3
De leerling moet in redelijke mate in staat zijn deel te kunnen nemen aan het curriculum van de school. De fysieke middelen en voorzieningen moeten in de school aanwezig zijn, dan wel aangeschaft worden door de ouders.

REC 4
Er is geen sprake van meervoudige problematiek. De leerling moet in redelijke mate met wisseling van docenten, roosterwijzigingen en wisselende lestijden kunnen omgaan. Er is slechts beperkt sprake van externaliserend gedrag waarbij de leerling geen ernstige bedreiging vormt voor zichzelf of anderen.


©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen