Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Decaan
Taakomschrijving Decaan
De taak van de schooldecaan is het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep. De decaan beschikt daartoe over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van instituten voor mbo, hbo en universitair onderwijs. Ook digitale middelen staan de decaan en de leerlingen ten dienste, bijvoorbeeld in de vorm van een beroepsinteressetest. De decaan kan tevens adviseren over de studiefinanciering.

De decaan verzorgt in overleg met mentoren voorlichtingslessen en ouderavonden en spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. De decaan houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen. De decaan draagt zorg voor verspreiding van informatiematerialen zoals brochures van onderwijsinstellingen aan de leerlingen.
 
Taakomschrijving decanaat algemeen

• beschikbaar zijn voor leerlingen en ouders voor een gesprek, wanneer hieraan behoefte is
• opzetten / bijhouden van documentatie die ter beschikking staat van leerlingen, ouders en docenten
• bijhouden in het leerlingvolgsysteem van het studieverloop van de leerlingen en van alle andere zaken, die van nut kunnen zijn bij begeleiding en advisering
• proberen een oplossing te vinden voor leerlingen die de school voortijdig verlaten
• verzorgen van diverse keuzeactiviteiten (ook in de vorm van projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt) in samenwerking met teamleiders en externe begeleiders
• verzamelen van alle relevante gegevens inzake lob (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
• in kaart brengen van oorzaken van uitval, en initiëren van structurele oplossingen

Op Het Goese Lyceum zijn meerdere decanen actief:

Decaan VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg                        : dhr. P.Smallegange

Decaan VMBO gemengde en theoretische leerweg                                 : dhr. P.Maas

Decaan HAVO/VWO                                                                                 : dhr. H.Nauta

De decanen zijn op donderdag beschikbaar voor het maken van een afspraak .

Alle informatie van de decanen (voorlichtingsavonden, LOB, pakket- en studiekeuze, enz.) is te vinden op de beide decanensites

http://pontesgoeselyceumvmbo.dedecaan.net/ (vmbo) en

http://pontesgoese http://pontesgoeselyceum.dedecaan.net/ (havo en vwo)Agenda
 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen