Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Talentbegeleiding

In het schoolplan is opgenomen dat wij veel waarde hechten aan talentontwikkeling

Het Goese Lyceum heeft een rijke traditie wanneer het leerlingen betreft die over speciale talenten op het gebied van sport, kunst & cultuur en anderszins beschikken..
Deze talentvolle leerlingen zijn soms ook landelijk ‘gespot’ en daar zijn wij trots op.
In de praktijk betekent dit dat leerlingen meedoen aan nationale wedstrijden, trainingen op hoog niveau enzovoort.
Dat dit niet altijd mooi overeenkomt met een lesrooster van een leerling mag duidelijk zijn.
Een talentbegeleider begeleidt deze leerlingen bij het bieden van begeleiding en onderwijs op maat .
Zo kunnen er bijvoorbeeld in overleg met organisaties en de school speciale afspraken te maken over plannen en uitvoeren van huiswerkopdrachten, een aangepast lesrooster enzovoort..

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen