Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Vertrouwenspersoon(counselor)

Leerlingen die problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied kunnen een gesprek aangaan met één der vertrouwenspersonen / counsellors.
Ook ouders/verzorgers die zich zorgen maken over het functioneren van hun kind kunnen dit doen.
Mocht er onverhoopt sprake zijn van ongewenste intimiteiten, dan kan een leerling zich wenden tot een vertrouwenspersoon of tot de vertrouwenspersoon ongewenste intimiteiten.
De counsellors maken deel uit van een zorg-adviesteam. (Hierin zitten tevens de schoolarts, de gedragsdeskundige, de zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar en een maatschappelijk werker.)

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen