Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
In het kort

Een aantal pluspunten van Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg op een rijtje:

- goed te bereiken, zowel met de fiets, als met het openbaar vervoer;
- een goed ingericht gebouw;
- kleinschalig georganiseerd;
- een groot, eigen sportveld; 
- een mediatheek met een goede collectie


Het Goese Lyceum heeft verder:


-
goede examenresultaten;
- veel aandacht voor kunst, cultuur, sport en ict.;
- een afdeling gymnasium;
- een afdeling tweetalig vwo;
- een afdeling kunst- en cultuurklassen;
- extra zorg voor de zwakkere leerling;
- extra zorg voor de hoogbegaafde leerling;
- een afdeling technasium.Een breed onderwijsaanbod
 

Op het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg staan het leerproces en het belang van de leerling voorop.
Om iedere leerling alle kansen te geven, is het onderwijsaanbod op Het Goese Lyceum heel uitgebreid.
Dit biedt de leerlingen de mogelijkheid om, binnen de school, tussentijds van richting te veranderen.  

Mogelijkheden

De mogelijkheden op Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg
In Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg bevinden zich de volgende leerwegen/afdelingen:

vmbo gemengde leerweg (technologie) 
In de gemengde leerweg biedt Het Goese Lyceum het vak technologie aan.
Met een diploma van de vmbo gemengde leerweg kunnen leerlingen naar niveau 3 en 4 van het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). In de flyer vmbo technologie, wordt uitgebreid ingegaan op deze afdeling.


vmbo theoretische leerweg 
Met een diploma van het vmbo theoretische leerweg kan men doorstromen naar niveau 3 en 4 van het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). In de brochure vmbo is meer te lezen over de mogelijkheden.

havo 

Na het voltooien van de havo-opleiding kan een leerling naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). 

vwo
 
Na het voltooien van de vwo-opleiding kan de leerling naar de universiteit.

technasium havo-vwo-tvwo
Voor leerlingen van havo,vwo en tweetalig vwo is er de mogelijkheid om zich voor te bereiden voor een technische vervolgstudie op HBO en universitair niveau. In de technasium flyer is meer informatie te vinden over deze afdeling.

tweetalig vwo (Engels) 
Voor leerlingen die hun grenzen willen verleggen, is er het tweetalig vwo de juiste keuze. In de tvwo flyer is meer informatie te vinden over deze afdeling.

IB-programma bovenbouw vwo
Het programma vwo-IB wordt afgesloten met een certificaat. Na de vwo-opleiding met IB-certificaat kan men bijvoorbeeld naar een Engelstalige universiteit. In de flyer VWO IB is meer te lezen over de mogelijkheden.

gymnasium 
Na het behalen van het gymnasium-diploma kan een leerling naar de universiteit.


 Mogelijkheden op Het Goese Lyceum, locatie Bergweg

Het Goese Lyceum, locatie Bergweg biedt een aantal vmbo-opleidingen aan op het niveau van de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg (inclusief leerweg ondersteunend onderwijs).

Het Economisch Lyceum, met de afdelingen 
  - consumptieve techniek breed (toerisme, horeca en bakkerij)
  - handel , administratie & ICT
 

Het Technisch Lyceum, met de afdelingen 
  - bouwtechniek breed
  - MEVO (metaal-, elektro- en motorvoertuigentechniek)
  - transport en logistiek


De vmbo-Theaterschool  
  - gericht op theater, dienstverlening en techniek

Zorg en Welzijn   
  - (inclusief uiterlijke verzorging)

Onderwijs

Kiezen voor de brugklas van Het Goese Lyceum
In de laatste weken van maart melden alle leerlingen van groep 8 van de basisschool zich aan voor het voortgezet onderwijs.

In de maanden die voorafgaan aan de aanmelding moet er een keuze gemaakt worden uit het aanbod van scholen.
Voor sommige kinderen is dat een gemakkelijke keuze. Ze gaan het liefst naar een school waar ook vriendjes en vriendinnetjes op school zitten. Ook de afstand naar school kan een overwegende rol spelen.
Ouders hebben meestal hun eigen criteria en kijken bijvoorbeeld naar de kwaliteit van het onderwijs, naar de doorstroommogelijkheden, de begeleiding van leerlingen, de veiligheid in en om school, enz.

Wilt u weten hoe een en ander is geregeld op Het Goese Lyceum?
Kom dan naar onze Open Dag of Open Avond of één van de kijkdagen, vraag een van onze voorlichtingbrochures aan, of neem gerust even contact met ons op.


Waar uit te kiezen?
Aan het einde van de basisschool maken u en uw kind samen de keuze voor een van de soorten voortgezet onderwijs. Deze keuze wordt uiteraard mede bepaald door de capaciteiten van uw kind.
Op Het Goese Lyceum kunt u kiezen uit:

vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)
havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

Een vlotte start voor brugklasleerlingen

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is pittig. Een goede introductie is van groot belang. Voor de zomervakantie maken de toekomstige leerlingen al kennis met hun nieuwe klasgenoten en hun mentor.

Op Het Goese Lyceum wordt het schooljaar gestart met een uitgebreid kennismakingsprogramma (quizzen, een speurtocht, mentorlessen, een picknick en een sport- en/of spelprogramma). Zo leert de nieuwe leerling de school, zijn klasgenoten en docenten spelenderwijs kennen en voelt men zich snel thuis.

De kennismakingsperiode wordt afgesloten met een Dans- en Theaterproject waarbij ouders ’s avonds kunnen komen kijken naar de dans- en acteertalenten van hun zoon/dochter.

De brugklasleerlingen van Het Goese Lyceum nemen naast het Dans- en Theaterproject deel aan een speldag in Domburg.
Door al deze kennismakingsaciviteiten leren de leerlingen en docenten elkaar goed kennen.

Indeling brugklassen
Aan de hand van het advies van de basisschool en de testuitslag(en) kan een leerling worden aangemeld voor een van de afdelingen binnen de school.

Brugklas tweetalig vwo
Een opleiding voor toekomstige vwo- of gymnasiumleerlingen die een extra uitdaging aandurven en graag goed Engels leren.

Kunst- en Cultuurklassen 
Het Goese Lyceum biedt de Kunst- en Cultuurklassen aan.

Het Goese Lyceum wil leerlingen (op zowel vmbo- als op havo/vwo-niveau) de mogelijkheid bieden om de aanwezige interesses en talenten binnen het onderwijs verder te ontwikkelen.
Meer dan een school
 
 
Agenda
 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen