Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Gymnasium
non scholae sed vitae
(niet voor de school maar voor het leven)

Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan onze kalender? Hoe is de geneeskunde ontstaan? Wanneer en waarom zijn mensen aan sport gaan doen?

Zo kan men talloze vragen stellen over de wereld om ons heen. De antwoorden op die vragen zijn bijna altijd te vinden in het verleden. Vaak komen we dan bij de Grieken en de Romeinen terecht, in de klassieke oudheid.
De gymnasiumafdeling van Het Goese Lyceum is bedoeld voor leerlingen die veel van dit soort vragen stellen. Door dieper op de stof in te gaan en door verbanden tussen de diverse vakken te leggen, proberen we deze leerlingen uit te dagen


Centraal bij dit alles staan de klassieke talen Grieks en Latijn en de daarmee onlosmakelijk verbonden klassieke beschaving. Het spreekt dus vanzelf dat leerlingen die voor de gymnasiumafdeling kiezen geïnteresseerd moeten zijn in taal en cultuur.

De brugklas
 
In de brugklas kunnen leerlingen na de kerstvakantie starten met introductielessen klassieke talen.
 Zo krijgen ze een idee van wat die vakken inhouden.
Aan het eind van de brugklas kunnen leerlingen beslissen of ze de gymnasiumopleiding willen volgen.Vanzelfsprekend moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.


De onderbouw
 
In klas 2 en 3 volgen de leerlingen de vakken Grieks én Latijn en maken ze deel uit van de gymnasiumafdeling: de docenten die daar lesgeven werken streven ernaar, de lessen meer diepgang en samenhang te geven dan in de overige vwo-klassen het geval is.
Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd om het lesprogramma aan te vullen.

In bijzondere gevallen is het mogelijk (of noodzakelijk) aan het eind van klas 2 te stoppen met de gymnasiumopleiding.
Na klas 3 kiezen de leerlingen het examenpakket. Dan beslissen ze of ze ook in de bovenbouw ophet gymnasium blijven.

De bovenbouw
 
Wanneer een leerling examen doet in Grieks en/of Latijn, heeft hij recht op een gymnasiumdiploma. 


De leerling volgt ook verplicht het vak KCV (Klassieke Culturele Vorming). Daarin komen in ieder geval aan bod: verhalen, toneel, bouwkunst, beeldende kunst, geschiedenis en filosofie.
Steeds worden lijnen getrokken naar de latere eeuwen en onze eigen tijd, waardoorveel zaken makkelijker herkenbaar en begrijpelijker worden.

Het excursieprogramma
 
Voor de leerlingen van de gymnasiumafdeling wordt een aantal excursies georganiseerd.

In de onderbouw worden bezoeken gebracht aan bijv. het Archeon in Alphen aan de Rijn en Xanten in Duitsland.
In de bovenbouw zullen de leerlingen toneelvoorstellingen bijwonen en musea bezoeken. Het absolute hoogtepunt is de reis naar Rome in klas 4.

Meerwaarde

Wat is nu de meerwaarde van een gymnasiumdiploma vergeleken met een vwo-diploma?

  • Door de diepgang van de lessen en de meer wetenschappelijk gerichte aanpak is de leerling uitstekend voorbereid op een universitaire studie.
  • Doordat de leerling originele teksten in het Grieks en/of het Latijn heeft leren lezen, is hij gewend geraakt moeilijke teksten uit te pluizenen te begrijpen.
  • Door wat de leerling heeft geleerd op het gebied van kunst, geschiedenis, toneel en nog veel meer, zal de leerling beter begrijpen hoe en waarom allerlei dingen van nu zijn ontstaan.

Mogelijkheden

Gymnasium 
Na het behalen van het gymnasium-diploma kan een leerling naar de universiteit.
Een gymnasiumleerling heeft extra bagage verworven op het gebied van taal- en tekstinzicht; ook is zijn basis breder op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur.

 

Een actieve school

De sectie klassieke talen organiseert een reis naar Rome. Deze reis is bedoeld voor leerlingen uit vwo-4 die Grieks en/of Latijn in hun vakkenpakket hebben en  voor leerlingen uit havo-4 en vwo-4 die het vak kcv (klassieke culturele vorming) volgen.

.
Flyer Gymnasium
 TitelEigenaarCategorieGewijzigd OpGrootte 
Flyer GymnasiumAdministrator Account 7-11-2013984,61 KBDownloaden
Meer dan een school
 
 
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen