Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Havo

HAVO betekent Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. De opleiding duurt vijf jaar en na het behalen van het eindexamen stromen de meeste leerlingen door naar het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs).
De HAVO is bedoeld voor goede leerlingen die behoorlijk hard kunnen en willen werken. De leerstof  niet zo moeilijk als op het VWO, de HAVO- leerling moet echter wel over een behoorlijke intelligentie beschikken en zich goed in willen zetten.
Leerlingen die niet naar het HBO willen kunnen ook instromen in het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs). Met een HAVOdiploma word je in het tweede jaar van het MBO toegelaten.
Na het behalen van je HAVO-diploma kun je ook toegelaten worden op het VWO. Het is wel verstandig om dit ruim van te voren aan te geven bij de decaan (uiterlijk in de maand december van het examenjaar in HAVO-5).


Een leerling die zich na het Primair Onderwijs bij ons aanmeldt, wordt in een  MAVO/HAVO of in een HAVO/VWO klas geplaatst.
Vanaf de brugklas kun je ook kiezen voor een speciaal aanbod, nl.  voor de Kunst- en Cultuurklas of  voor de Technasium klas. Maar natuurlijk kun je ook naar een reguliere brugklas.

Aan het einde van de derde klas kiezen leerlingen op grond van hun belangstelling en hun vervolgopleiding een profiel. Je kunt kiezen uit:
CM - Cultuur en Maatschappij
EM - Economie en Maatschappij
NG - Natuur en Gezondheid
NT - Natuur en Techniek

Vakken die je in de vierde klas in ieder geval moet volgen zijn: Nederlands – Engels – maatschappijleer – ckv en lichamelijke opvoeding.

Afhankelijk van het profiel moet je in het Vrije Deel nog een vak erbij kiezen.

Tot slot is het mogelijk om nog een module te kiezen. Voor een module  krijg je geen cijfer.


LESSENTABEL HAVO ONDERBOUW

LESSENTABEL HAVO BOVENBOUWExamenreglement plus PTA's havo-4 en -5
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen