Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs  
Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is een opleiding van vier jaar en bereidt voor op een verdere beroepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Het vmbo leidt nog niet op tot een beroep.

Het biedt onderdak aan leerlingen met uiteenlopende leermogelijkheden en interesses.
Daarom bestaat het vmbo uit vier leerwegen.

- de theoretische leerweg

- de gemengde leerweg

- de kaderberoepsgerichte leerweg

- de basisberoepsgerichte leerweg
Kunst- en Cultuurklassen en de VMBO-Theaterschool

Als je geïnteresseerd bent in de Kunst- en Cultuurklas (VMBO gemengd/theoretisch-HAVO), dien je dit op het aanmeldingsformulier aan te geven. Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor de intakeprocedure. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in de VMBO-Theaterschool (basis- en kaderberoepsgericht) kunnen dit eveneens op het aanmeldingsformulier aangeven.

De onderbouw van het VMBO
De eerste twee leerjaren van het VMBO noemen we de onderbouw.  

In de onderbouw wordt een uitgebreid vakkenpakket aangeboden dat voor bijna iedereen hetzelfde is. Het zorgt voor een brede algemene ontwikkeling.


Doorstroommogelijkheden

De lessentabellen zijn zó opgesteld, dat doorstroom naar de ‘naastliggende afdeling’ binnen het VMBO mogelijk is. Leerlingen die op locatie Bergweg zijn gestart in de VMBO basis- / kaderberoepsgerichte klas kunnen doorstromen naar klas 2 VMBO gemengd / theoretisch, locatie Oranjeweg. Deze leerlingen volgen na de kerstvakantie het vak Frans. Ook leerlingen die op locatie Oranjeweg zijn gestart, kunnen na het eerste- of tweede leerjaar doorstromen naar locatie Bergweg.

Vanuit klas 2 VMBO kaderberoepsgericht kan je ook doorstromen naar klas 3 VMBO gemengde of theoretische leerweg. Je moet dan wel voldoende punten hebben. Jongens en meisjes uit de brugklas VMBO gemengd / theoretisch- HAVO kunnen na het eerste jaar naar de 2e klas HAVO / VWO, als ze voldoende punten hebben behaald.

Pontes maakt het verschil
Pontes is de enige scholengroep in Zeeland waar leerlingen in klas 2 VMBO gemengd / theoretisch tijdens het schooljaar nog kunnen doorstromen naar klas 2 HAVO / VWO. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden waar de leerlingen aan moeten voldoen. Daarna is deze doorstroommogelijkheid niet meer mogelijk.


Wanneer moet je echt gaan kiezen in het vmbo?

Het kiezen van een sector gebeurt op de meeste scholen halverwege het tweede schooljaar. Ook op Het Goese Lyceum maak je deze keuze. Je wordt hierbij geholpen door mentor, decaan en docenten. Zo zijn er bijvoorbeeld activiteiten gericht op loopbaanoriëntatie en -begeleiding en praktische sectororiëntatie waarin je nadenkt over wat je wilt en waar je goed in bent. Je krijgt veel informatie over vervolgopleidingen en beroepen, van school en van mensen die het beroep uitoefenen.   


Uitstelmogelijkheid sectorkeuze
Voor de hoogste klassen van de gemengde en theoretische leerweg van het VMBO gemengde en theoretische leerweg hebben wij een manier bedacht om het kiezen van een sector uit te stellen, zelfs tot het eindexamen. Hoe hebben we dat gedaan? Heel eenvoudig! We hebben een aantal verplichte vakken in klas 3 en een aantal keuzevakken. Door het kiezen van een bepaalde vakkencombinatie wordt de mogelijkheid gerealiseerd de sectorkeuze uit te stellen. Dat geldt zowel voor de theoretische als de gemengde leerweg.

Bij elke sector en elke leerweg horen bepaalde vakken waarin je aan het eind van je opleiding op Het Goese Lyceum examen doet.


Technologie
Technologie is het vak dat het verschil maakt tussen theoretische en gemengde leerweg. Technologie wordt gegeven in VMBO klas 2, 3 en 4.

Het is een vak waarbij je actief leert van en met je klasgenoten. De opdrachten worden met behulp van ICT-toepassingen uitgevoerd.

Je maakt door middel van een twintigtal werkpleksimulaties kennis met de sectoren zorg en welzijn, economie en techniek, zodat je aan het eind van klas 3 een weloverwogen sectorkeuze kan maken.  In de opdrachten staan vak- en beroepenoriëntatie centraal. Er wordt uitgegaan van bestaande bedrijven en hun praktijksituaties. In klas 4 maak je alléén opdrachten die te maken hebben met de sector die je gekozen hebt.De theoretische leerweg

De theoretische leerweg heeft alleen algemene vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, wiskunde, natuur-en scheikunde 1 en 2, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer  en economie. Je krijgt een algemene brede basis en leert nog niet voor één beroep. Deze leerweg kun je volgen als je weinig moeite hebt met studeren en als je daar voorlopig mee door wilt gaan.

Deze leerweg kun je vergelijken met de oude MAVO. In de theoretische leerweg kies je ook een sector, waarin je alleen algemene vakken krijgt. Als je slim kiest, kan je verschillende sectoren tegelijk volgen. Je kan doorstromen naar de hoogste niveaus van het MBO (niveau 3 of 4) en je kan ermee naar de HAVO.

Als je door wilt stromen naar de HAVO, dan moet je wel alvast rekening houden met de vakken die je daar tegenkomt. Naast Nederlands, Engels en maatschappijleer volgt iedereen wiskunde en een tweede moderne vreemde taal. Op de meeste scholen is dit Duits of Frans.  

Oriënteer je daarnaast goed op de vier HAVO-profielen. Het kiezen van het profiel natuur en techniek en het profiel natuur en gezondheid is niet mogelijk.

Op Het Goese Lyceum helpen de mentor, de decaan en de overige docenten jou bij het maken van de juiste keuze.

De theoretische leerweg wordt aangeboden
op de locatie Oranjeweg.


Examinering VMBO
Je doet examen in de vakken die je hebt gevolgd. Het  VMBO heeft twee examens: een schoolexamen en een centraal examen.

Het schoolexamen bestaat uit allerlei toetsen, opdrachten en werkstukken. Die maak je in het derde en het vierde jaar.

Het centraal examen is landelijk. Je krijgt het aan het eind van het vierde schooljaar, in april, mei en juni. De herkansingen zijn in juni en juli. 


Na het vmbo

Afhankelijk van de gevolgde leerweg en sector stromen leerlingen na het vmbo door naar een passende richting in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

In bepaalde gevallen kunnen leerlingen ook doorstromen naar het havo.

LESSENTABEL VMBO

power-point contactavond M2

power-point 2e contactavond M2

power-point informatieavond overstappers 2h naar 3vmbo g/t

power-point contactavond M3

power-point contactavond M4 sept.2016


Examenreglement plus PTA's vmbo-3 en -4
Flyer Technologie
 TitelEigenaarCategorieGewijzigd OpGrootte 
Flyer TechnologieAdministrator Account 7-11-20131,16 MBDownloaden
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen