Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Brugklas Kunst en Cultuur

Het Goese Lyceum locatie Oranjeweg biedt leerlingen die graag artistiek en creatief bezig zijn de mogelijkheid te kiezen voor de Kunst- en Cultuurklas. In de brugklas worden afhankelijk van het aantal aanmeldingen Kunst- en Cultuurklassen georganiseerd op verschillende niveaus (VMBO GT, VMBO GT/HAVO, HAVO of HAVO/VWO). Wekelijks krijgen leerlingen meer uren beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid en fotografie) en muziek. Daarnaast bevat het programma dansen, drama, toneel en bezoek je musea en theatervoorstellingen en worden er presentatieavonden met allerlei optredens georganiseerd. Ook in de overige vakken wordt daar waar mogelijk ingespeeld op kunst en cultuur. Naast het algemene deel kunnen de leerlingen op vrijwillige basis deelnemen aan het programma binnen de KeuzeWerkTijd-band (KWT-band).
Na het brugklasjaar in de Kunst- en Cultuurklas ga je in leerjaar 2 verder in een reguliere klas op je eigen niveau waar je binnen clusters verder gaat met het Kunst- en Cultuur programma. In klas 3 van het VMBO kun je doorstromen naar de gemengde leerweg Theatertechniek en Vormgeving of de Theaterschool (VMBO kaderberoepsgerichte leerweg). 

In de flyer Kunst- en Cultuurklassen kun je meer lezen.


©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen