Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Brugklas Technasium

Beroepen als civieltechnisch ingenieur, medicus of designer klinken heel interessant, maar wie doet wat…? Leerlingen maken op het Technasium kennis met diverse technisch georiënteerde beroepen door het volgen van het vak O&O (Onderzoek en Ontwerp). Tijdens deze lessen voer je, in opdracht van een bedrijf, heel praktijkgerichte, ontwerp- en onderzoeksopdrachten
uit. In het begin zul je in teamverband vooral bezig zijn met het je eigen maken van bepaalde ontwerp- en onderzoeksvaardigheden, als voorbereiding op het vak in de bovenbouw. Naast het algemene programma kunnen de leerlingen op vrijwillige basis deelnemen aan het programma binnen de KeuzeWerkTijd-band (KWT-band).
Na het brugklasjaar in de Technasiumklas ga je in leerjaar 2 verder in een reguliere klas op je eigen niveau waar je binnen clusters verder gaat met het O&O-programma.
Tenslotte kan het vak O&O in het eindexamenjaar afgesloten worden met een schoolexamen, dat bestaat uit een meesterproef. Het vak O&O kan alleen in een HAVO/VWO-klas gevolgd worden. Het Technasium is een goede voorbereiding op een technische vervolgopleiding.
Het is tevens mogelijk het Technasium te combineren met TVWO. De Technasiumklas bestaat uit leerlingen met HAVO/VWO-of VWO-adviezen en een CITO-score van 542 of hoger. 

In de flyer Technasium kun je meer lezen.

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen