Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Brugklas tweetalig VWO

Leerlingen die meer kunnen en willen, hebben de mogelijkheid zich aan te melden voor Tweetalig VWO. Het Goese Lyceum heeft een tweetalig onderwijsprogramma voor onder- en bovenbouw. De helft van de vakken wordt in het Engels aangeboden. Naast het algemene deel kunnen de leerlingen op vrijwillige basis deelnemen aan het programma binnen de KeuzeWerkTijd-band (KWT-band). Je gaat op excursie naar Engeland en na drie jaar kun je een Cambridge-certificaat halen. Wil je na het VWO in het buitenland gaan studeren of naar een Engelstalige universiteit zoals de Roosevelt Academy in Middelburg? Dan is het IB-Engels programma voor jou de juiste keuze! In de bovenbouw van het VWO kun je een programma volgen waarbij het vak Engels versterkt wordt aangeboden. Na het behalen van het certificaat van de International Baccalaureate Organization beheersen de leerlingen Engels op een hoog niveau en kunnen zij bijvoorbeeld naar een Engelstalige universiteit.
Leerlingen met een VWO-advies die een CITO-score van 545 of hoger hebben, kunnen zich aanmelden voor de Tweetalig VWO afdeling van Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg.
Meer info kun je lezen in de Tweetalig VWO-flyer. 

Je kunt ook informatie vinden op de site van het Europees Platform.

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen