Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Internationalisering

Internationalisering op Het Goese Lyceum

In het voortgezet onderwijs wordt een leerling voorbereid op zijn of haar toekomst. Die toekomst wordt steeds internationaler: grote bedrijven slaan hun vleugels uit naar het buitenland, op universiteiten en HBO-opleidingen worden steeds meer Engelstalige programma’s aangeboden, een verblijf in het buitenland tijdens de studietijd wordt steeds gangbaarder. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die op jonge leeftijd door internationalisering op school al kennismaken met de internationale en interculturele samenleving, een breder perspectief en betere kansen hebben op de internationale arbeidsmarkt. Bovendien hebben deze ervaringen een positieve invloed op de zelfstandigheid van de jongeren.

Het Goese Lyceum vindt deze internationale oriëntatie van groot belang en probeert daar ook op verschillende manieren vorm aan te geven. De school wordt daarbij ondersteund door het Europees Platform. Het doel van dit platform is het versterken van de Europese dimensie en het bevorderen van de internationalisering van het Nederlandse onderwijs.
Dit doet zij o.a. door het verlenen van financiële steun voor uitwisselingsprojecten.


Uitwisselingen 3e klas. Paradepaardje van de internationalisering?
  
Het Goese Lyceum kent een lange traditie van uitwisselingen met
 buitenlandse scholen. Alle leerlingen van de derde klassen (m.u.v. de leerlingen uit het TTO, Technasium of Kunst- en Cultuurklassen, (die een eigen excursieprogramma hebben in klas 3) hebben de mogelijkheid deel te nemen aan zo’n uitwisseling, waarbij de leerlingen minimaal 5 nachten bij leerlingen van een partnerschool verblijven.
Uiteraard
 brengen deze leerlingen op hun beurt een tegenbezoek aan ons.
Het op een
andere wijze bezig zijn met vreemde talen staat voorop. Als voertaal hebben we Engels afgesproken, zodat er voor iedere partnerschool een winsituatie ontstaat. Uiteraard spelen ook sociale aspecten een belangrijke rol. Leerlingen maken  kennis met elkaars cultuur, tradities en gewoontes. Ze verblijven in een gastgezin waar ze zich zonder klasgenootjes moeten zien te “redden”.
Natuurlijk ontmoeten ze hun klasgenootjes wel dagelijks via het
educatieve en culturele programma dat hen wordt aangeboden.
Via email, msn, facebook 
e.d. maken de leerlingen van tevoren al kennis met elkaar en niet zelden ontstaan er langduriger contacten.

We hebben contactscholen in Frankrijk (Nantes), in Duitsland (Dassel, Nedersaksen) en in Italië (Finale Ligure).  

Deelname aan een uitwisseling vindt plaats op vrijwillige basis. Indien mogelijk proberen we de reis naar het buitenland in één en dezelfde week te organiseren.Voor de thuisblijvers wordt in dat geval een thuisblijfproject georganiseerd.


Taalassistenten.

Voor de vakken Duits, Frans (en soms Engels) zijn er jaarlijks voor langere tijd taalassistenten aanwezig. Het betreft hier zoveel mogelijk native   speakers die, omdat zij met kleine groepen leerlingen werken, een extra positieve bijdrage leveren aan de positie van vreemde talen in het onderwijs.


Europese Dag van de Talen.

Elke jaar in september vindt de Europese Dag van 
de Talen plaats. Door middel van diverse activiteiten wordt aandacht besteed aan het belang van vreemde talen kennis.


E-mail projecten.

In diverse leerjaren wordt gewerkt met internationale e-mail- en e-journal schrijf-projecten. Zo is de school sinds 2 jaar lid van het EUMINDnetwerk EUrope Meets INDia).Soms zoeken leerlingen op deze manier in internationaal verband met elkaar naar een oplossing voor een grensoverschrijdend probleem. In andere gevallen nemen leerlingen op deze manier slechts kennis van elkaars leefwereld.


Comenius projecten.

Al diverse malen heeft onze school meegedaan aan deze
 projecten. Leerlingen en docenten van minimaal 3 scholen uit minimaal 3 landen werken samen aan een project. Binnen het project vinden er over en weer bezoeken en/of uitwisselingen plaats.


Tweetalig VWO.

Zie hiervoor de speciale TTO pagina..
Een 10 voor Europa

Like it or not: Europe plays an increasingly more important role in our lives. A major part of our legislation " comes from Brussels". We cannot neglect the decisive role that the directly chosen European Parliament plays in this process. Since the 2005 Treaty of Lisbon the legislative power of the EP has increased.

The European Union is a fact. The problems at the outer borders, the many refugees, the Euro crisis, you can only form an opinion about it when you are informed well. Our pupils are the future voters for a Union in which peace, wealth and solidarity are important values. We can be sceptical about it, but (to use the title of a DVD) " Not participating means that you leave the game to others".

It is just this knowledge and awareness that are important pillars of bilingual education.

To create responsible European citizens means that we have to feed our pupils with knowledge. Therefore our school takes part in a programme that is called " A 10 for Europe", made by the Europees Parlement Bureau Nederland. By executing this programme schools can qualify as European Parliament Ambassador School. Since June 2013 Het Goese Lyceum is a certified E.P.A.S.


The programme introduces Europe in an attractive and interactive way and makes the pupils aware of the influence of Europe on their daily lives.

The programmes works with a booklet containing 6 modules, needing 9-12 lessons in total, in which the following subjects are dealt with: 1. A short history of Europe

2. EU influences your daily life

3. How decisions are made

4. Europe without borders

5. European values

6. How can you make yourself heard in Europe?

An extra booklet introduces the latest member state, Croatia and explains what standards have to be met to become an EU member.

All these materials are given for free, but the Europees Parlement Bureau Nederland asks something back: the appointment of Senior European Parliament Ambassadors (teachers) to coordinate the programme. They follow a special training in The Hague. Every year they are invited to visit a "digging deeper day" with interesting European keynote speakers and sharing good practices with other participating schools. In addition, Junior European Parliament Ambassadors (pupils) are recruited, who are responsible for organising activies for peers related to the Day of Europe (May 9) and to install and update an EU information point in the school. As representatives of Europe they share their knowledge. We recruit our Junior Ambassadors, who are certified at the end of the schoolyear, from our 2nd graders. We ask them to apply for the "job" by writing an email with their motivation. By sending this invitation to both pupils and parents, we hope to involve the latter as well by discussing the meaning of the project with their chlldren.

The last 3 schoolyears our ambassadors organised a special Europe Day for the 1st and 2nd graders with activities like presenting all the EU members on a poster, dance clinics, inviting a candidate member of the EP. In year 3 we finish the project with a trip to Brussels where we visit the Parlamentarium, play a role game and have a tour in the Parliament building.

In the coming years the same programme will be implemented in several EU member states, among others in Germany,France, Italy, Spain, Ireland, Poland.
This could be a good starting point for exchange programmes.


©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen