Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Kunst- en Cultuur
Kunst en Cultuur?

Het Goese Lyceum wil jou de mogelijkheid bieden om je aanwezige interesses en talenten binnen het onderwijs verder te ontwikkelen.
Bij Kunst en Cultuur geldt dit dus voor je culturele en creatieve talenten!
Je leert niet alleen naar kunst te kijken en te luisteren, maar je gaat er vooral zelf mee aan de slag!


Het Goese Lyceum is een Cultuurprofielschool

Het Goese Lyceum mag de naam Cultuurprofielschool gebruiken.
Dat betekent dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onze school heeft aangewezen als school waar veel kunstzinnige en culturele activiteiten plaatsvinden op het gebied van bijvoorbeeld film, theater, kunst en cultuur.
In Nederland is er een beperkt aantal Cultuurprofielscholen.


Wat houdt het programma van Kunst en Cultuur in?

Net als alle andere leerlingen krijg je les in de verplichte vakken.
Daarnaast wordt er extra tijd besteed aan:
 • beeldende vorming (tekenen, schilderen, handvaardigheid), waarbij met verschillende technieken en materialen wordt gewerkt
 • het met behulp van computers muziek componeren en musiceren
 • thematische aanpak
 • presentaties van praktische resultaten en uitvoeringen
 • digitale beeldbewerking
 • excursies naar musea, dans-, muziek- en filmvoorstellingen
 • culturele vorming
 • toneel, dans, fotografie en film
 • diverse workshops.

Wanneer kun je naar Kunst en Cultuur?

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • je beschikt over de juiste adviezen: VMBO of HAVO of VWO
 • je hebt aantoonbare interesse in kunst en cultuur
 • je staat open voor verschillende cultuur- en kunstrichtingen
 • je bent creatief ingesteld
 • je bent bereid meer uren te besteden aan je schoolwerk

Kunst- en Cultuurprogramma


We straten binnen de brugklassen op de volgende niveaus:
 • VMBO gemengd/theoretisch
 • HAVO
 • VWO
Vanaf klas 2 zijn er verschillende mogelijkheden:
 • kunst- en cultuurgroepen in het VMBO, HAVO en VWO
 • het volgen van modules dans, toneel of audiovisuele vormgeving in de bovenbouw

Wat zijn de kosten?


Voor deelname aan het programma vraagt Het Goese Lyceum een bijdrage van € 150,- in klas 1 en 2 en € 100,-  in klas 3.
De extra bijdrage is noodzakelijk voor de kosten van materiaal, workshops en excursies.


Aanmelding


De Kunst- en Cultuurklassen starten als er voldoende aanmeldingen zijn.
Een intake maakt onderdeel uit van de procedure.
Uiteraard krijg je de gelegenheid wat van jouw creativiteit te laten zien.
Als er teveel aanmeldingen zijn wordt er bij gelijke geschiktheid geloot.


Je hebt interesse en wilt meer weten?


Vraag aan je leerkracht van de basisschool naar de speciale informatieavond Kunst- en Cultuurklassen, of neem contact op met mevr. M. Linschoten (coördinator Kunst- en Cultuur) of dhr. R. Florisse (teamleider havo onderbouw).
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen