Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Sportactieve school

Voor scholen van het primair- , het speciaal- en het voortgezet onderwijs  is het mogelijk om door de KVLO en het NOC*NSF
gecertificeerd te worden als sportactieve school. Wij hebben al jaren een zeer enthousiaste gymsectie en zijn, zolang dit certificaat bestaat, gecertificeerd!

Waarom certificering?

De gedachte achter deze certificering is dat het belang van bewegen en sport in de ontwikkeling van kinderen onvoldoende is gediend met het enkel geven van de voorgeschreven lessen lichamelijke opvoeding. Elke school zou meer moeten doen dan alleen dat. Dat 'meer' behelst in elk geval drie zaken:
•    Zo moet ten eerste in de uitwerking van de lessen lichamelijke opvoeding duidelijk zijn dat afstemming en samenwerking met de aanbieders van bewegingsactiviteiten buiten de school plaatsvindt.
•    Verder wordt er op basis van het leerplan structureel aandacht geschonken aan leerlingen met bewegingsachterstand of andere bewegingsproblemen en aan de talentvolle leerlingen.
•    Tenslotte is er binnen de school een ruim aanbod van beweeg- en sportactiviteiten waaraan leerlingen op niveau en naar interesse kunnen deelnemen.
De gehele lijst met criteria waar de certificering aan moet voldoen zijn na te lezen op www.kvlo.nl
In het voorgezet onderwijs gaat het om het aanbieden van een uitdagend beweeg- en sportprogramma binnen en buiten het reguliere lesprogramma. Bij deze certificering gaat het over het totale aanbod van bewegen en sport.


Sportprogramma algemeen
Het onderwijs aanbod is verdeeld in een vijftal periodes van variërend van 7 tot 10 lesweken. Hieronder vallen twee buitenperiodes, net voor en na de zomervakantie, en drie in de zaal.
In het vakwerkplan van de sectie Lo is duidelijk omschreven wanneer en wat in welke periode wordt aangeboden.
De leerlingen worden beoordeeld met drie rapporten voor hun vaardigheden en met een sociaal cijfer. De sectie hecht veel waarde aan de inzet en sociale vaardigheden. Deze worden middels een observatieformulier per rapport afgenomen.


Onderbouw
In de onderbouw wordt gewerkt met de kerndoelen waarin alle domeinen van bewegen aan bod komen. Hieronder vallen atletiek, spel, turnen, bewegen op muziek en kamp- en vechtsporten. Deze zijn per activiteitengebied uitgebouwd naar verschillende sporten. Zo valt onder atletiek; speerwerpen, kogelstoten, verspringen, hoogspringen, etc..
Daarnaast zijn de andere domeinen verweven in ons onderwijs; bewegen en regelen, bewegen en gezondheid en bewegen en samenleving. Dit gebeurt o.a. d.m.v. observatie opdrachten en scheidsrechteren


Bovenbouw
Het programma van de tweede fase is erop gericht dat de leerlingen zich - als vervolg op de onderbouw - verder kunnen oriënteren (zowel in de breedte als in de diepte) op de bewegingscultuur. Onderwijs dient tenslotte een rol te spelen bij de toekomstoriëntatie van de leerlingen. In het geval van onderwijs in bewegen dient dat onderwijs een bijdrage te leveren aan de sportoriëntatie van kinderen in brede zin. Bewegingsonderwijs moet leerlingen helpen een verstandige en positieve keuze te maken voor 'zelfstandige, verantwoorde, perspectiefrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur' (Stegeman, 2000). Het is daarom belangrijk dat de leerling onderzoekt wat voor hem of haar verantwoorde en perspectiefrijke deelname aan bewegingscultuur inhoudt. Lichamelijke opvoeding  is in die zin de afronding van het proces van sportoriëntatie en keuze.
Ook voor de tweede fase staat in het vakwerkplan omschreven wat het programma inhoudt, wat de doelstellingen en voorwaarden zijn, het Programma van toetsing en afsluiting en regels voor de activiteiten van de sectie Lo. De leerlingen krijgen naast het bewegingsaanbod een theoretische opdracht waarin zij een sportadvies aan zichzelf beschrijven. Dit gebeurt aan de hand van een aantal opgestelde vragen.


Sportkeuzeprogramma’s(SKP)
In de examenklassen nemen de leerlingen deel aan het Sport-Keuze-Programma (SKP), georganiseerd door de sectie Lichamelijke Opvoeding van ‘Het Goese Lyceum’. Dit programma biedt een verdieping en afwisseling op de in de voorgaande jaren gevolgde lessen Lichamelijke Opvoeding.

Er zijn vier perioden van elk drie lessen. Na de kerstvakantie volgen nog twee lessen. Voor iedere perioden kan de leerling zelf een keuze maken wat hij of zij wil gaan doen. De sectie adviseert leerlingen een keuze te maken voor een sport die zij niet eerder of nauwelijks eerder heeft beoefend. Dit om je kunnen oriënteren op andere sporten.
De leerlingen kunnen kiezen uit onderstaand aanbod;


Onderdeel*
Fitness
Spinning
Dancecocktail
Squash
Mountainbiken
Roeien
Cirquit
Capoeira
Unihockey
Zaalvoetbal
Bouncebal
Tennis
Unihockey
Bounchebal
*De keuze is onder voorbehoud.


Sportdagen en toernooien

De sectie LO heeft ieder jaar een ruim aanbod van toernooien, clinics en sportdagen.
 
Toernooien    Voor wie?
Unihockey toernooi      Klas 1
Unihockey toernooi      Klas 2 en 3
Unihockey toernooi      Klas 4, 5 en 6
Basketbaltoernooi        Klas 2 en 3
Zaalvoetbaltoernooi       Klas 2 en 3
Basketbaltoernooi        Klas 4, 5 en 6
Zaalvoetbaltoernooi       Klas 4, 5 en 6
Zaalvoetbaltoernooi       Klas 1
Tafeltennis toernooi       Klas 2 en 3
Badmintontoernooi       Klas 1
Tafeltennis toernooi       Klas 1
Badmintontoernooi       Klas 2 en 3


Springclinic in Sportpunt Zeeland    Alle klassen
Shell hockeytoernooi                       Alle klassen

Sportdagen    Voor wie?
Kerst Basketbaltoernooi    Klas 1
Volleybalsportdag             Klas 2
Softbalsportdag                Klas 3
Atletieksportdag               Klas 1


 
Rots & Water
Lekker in je vel zitten is de beste motivatie en belangrijkste voorwaarde die er is om te kunnen presteren. Vaak hebben kinderen last van deze onzekerheid, zeker in de puberteit. Worstelen met je eigen identiteit geeft veel onvrede waaruit botsend gedrag kan ontstaan of dat het kind zichzelf juist terugtrekt uit het sociale leven.

Om het kind te helpen
zoeken naar de eigen identiteit en zich zelfverzekerder te voelen is deze cursus geschreven met als uitgangspunt te bewegen. Door te bewegen leren kinderen zich veel sneller zich op hun gemak te voelen en te ontladen van de stress die zij ondervinden.
Rots & Water is een psychofysieke en sociale competentie training. Het reguleren van emoties en de manier van omgaan met anderen staan hier centraal. Een aantal sleutelwoorden komt steeds terug; Veiligheid, integriteit, verbondenheid, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.

Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma, maar dan één die zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.


.
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen