Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Technasium
Start Bèta excellent programma
In het schooljaar 2011-2012 is Het Goese Lyceum gestart met een 
Bèta excellent programma.
Wat is technasium?

Het technasium is een onderwijsstroom in Nederland voor vwo en havo. Centraal in deze onderwijsvorm staan de bètavakken. Zoals een Gymnasium een vwo is met het examenvak Grieks en/of Latijn, zo is een technasium een vwo of havo met door het ministerie van onderwijs erkend examenvak Onderzoeken en Ontwerpen. Het vak O&O wordt vanaf de brugklas tot en met het eindexamenjaar gegeven. Tot en met de vierde klas is het mogelijk tussentijds in te stromen.


Opdrachtgevers
Op het technasium werk je in opdracht van bedrijven en instellingen. Deze samenwerking levert een meerwaarde op, die door de school alleen niet georganiseerd kan worden.  De soorten opdrachten variëren van ontwerpopdrachten tot onderzoeksopdrachten. In het examenjaar sluit je het vak af met de meesterproef. Deze meesterproef is in samenwerking met een HBO of WO opleiding.

Competentiegericht leren
In de onderbouw staan vooral de vaardigheden als samenwerken, productgerichtheid, plannen en organiseren, inventiviteit, individueel werken, kennis- en procesgerichtheid en doorzettingsvermogen centraal. Aan de hand van een vaste structuur leer je hoe je stap voor stap tot een optimale oplossing kunt komen. Voordat je een idee kunt uitwerken zal je eerst moeten onderzoeken of dit inderdaad voldoet aan de vraag van de opdrachtgever. Uiteindelijk zal je aan de hand van een ontwerp of onderzoeksrapport je idee presenteren aan de opdrachtgever.


De beoordeling
De beoordeling bestaat uit een productbeoordeling per groep en een individuele procesbeoordeling. De productbeoordeling gaat in samenspraak met de opdrachtgever.

Voor meer algemene informatie over het technasium: klik hier

Technasium is:                                                                                                                    
informatie verzamelen
werkprocessen overzien
plannen en organiseren
oplossingen zoeken
producten maken
zelfstandig werken


Onderzoeken en Ontwerpen


Technasium op het Goese Lyceum

Op het Goese Lyceum volg je het vak onderzoeken en ontwerp (O&O).
Dit wordt aangeboden in de gt/h, havo, h/v en vwo klassen maar ook in combinatie met het tweetalig vwo.
Combinatie met Kunst&Cultuur en Gymnasium is niet mogelijk.

Hoe ga je het doen? 
•          Elke jaar 4 klassikale projecten.
•          Per project werk je in groepjes van 3 of 4 leerlingen
•          Eén project duurt 8 weken
•          Elke week werk je 5 uur aan het project. Deze 5 uren zijn opgesplitst in een blok van 3 uur en een blok van 2 uur.

Teamwork is erg belangrijk!
  • Proceslogboek = persoonlijk verslag
  • Plan van aanpak
Wat doet de opdrachtgever?
 Elk project start op met een excursie naar een bedrijf of instantie met een kick-off door de opdrachtgever
 Halverwege het project is er een tussenpresentatie waarin je uitleg geeft over jouw idee als oplossing van het probleem of de voortgang van een onderzoek  voorlegt aan de opdrachtgever. 
 Elk project wordt afgesloten met een eindpresentatie aan de opdrachtgever waarin je uitlegt waarom jouw idee het beste is. Dit kan bijvoorbeeld aan de  hand van een ontwerpschets met behulp van een computertekenprogramma, een maquette of een aanbevelingsrapportage van een onderzoek.

Wat leer je?
 In de onderbouw werk je aan een aantal vaardigheden:
  • Samenwerken
  • Productgerichtheid
  • Plannen en organiseren
  • Inventiviteit
  • Individueel werken
  • Kennis- en procesgerichtheid
  • Doorzettingsvermogen

Wat is de meerwaarde van het vak O&O?
•          Betere beroeps- en studieoriëntatie (werk in opdracht van het bedrijfsleven, gekoppeld aan een beroep)
•          Goede voorbereiding op je vervolgopleiding
•          Probleemoplossend handelen
•          Vakoverstijgend (toepassingen vanuit de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, Nederlands en Engels)
•          Samenwerking met het hoger onderwijs (HBO en WO)

Het vak Nederlands
Daarnaast wordt in samenwerking met het vak Nederlands aandacht besteed aan presentatietechnieken en verslaglegging.

Portfolio
Van de brugklas tot en met de eindexamenklas houd je zelf een portfolio bij welke je later bij een vervolgopleiding kunt laten zien. Hierin wordt alles bewaard over de uitgevoerde projecten en de vordering met betrekking tot competenties.

Wat maakt het Technasium op Het Goese Lyceum zo bijzonder?
Gedurende de eerste acht weken in de brugklas krijg je een introductieproject waarin je naast technisch tekenen leert werken met computerprogramma’s zoals Solid edge en Google Sketchup. 
 De derde klas wordt afgesloten met een excursie buiten de school. Leerlingen van 3 havo en vwo gaan een hele week aan de slag in samenwerking met studenten van de Hogeschool Rotterdam. Zij verblijven gedurende de hele week bij de RDM campus. 
Leerlingen van de 3e klas tweetalig vwo gaan op buitenlandse excursie naar Manchester waar ze in samenwerking met studenten van de University of Manchester aan een opdracht werken.
Voor de tweetalige leerlingen worden vanaf de derde klas de projecten in het Engels gegeven. Van de leerlingen wordt dan ook een Engelstalig verslaglegging en presentatie verwacht. Dit alles in samenwerking met het vak Engels.


De provincie Zeeland is subsidieverlener van het Technasiumnetwerk Zuid-West Nederland

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen