Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Pontes Scholengroep

Pontes’ is een scholengroep die sinds 1 september 1999 bestaat. In Zeeland is ‘Pontes’ de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo ,tweetalig vwo (Engels), gymnasium. ‘Pontes’ telt twee locaties: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Oranjeweg) en Pieter Zeeman te Zierikzee. In Goes zijn alle opleidingen te volgen, in Zierikzee evenzo, minus tweetalig vwo en gymnasium. De centrale administratie is Goes gevestigd. De contacten tussen Goes en Zierikzee zijn optimaal. Dit is nodig, bijvoorbeeld om de naam van de scholengroep eer aan te doen. (‘Pontes’ is Latijn voor ‘bruggen’.) Het is dus niet alleen de Zeelandbrug die ervoor zorgt, dat de locaties verbonden zijn...

Het Goese Lyceum is gehuisvest in de Bergweg en de Oranjeweg. Het prettige van de twee locaties van het Goese Lyceum is, dat de school klein blijft: elke teamleider kent immers ‘zijn’ kinderen!

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen