Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Absentie en melding

Ouders wordt verzocht, de afwezigheid van de leerling vóór 8.30 uur door te geven via het speciale telefoonnummer (0113) 24 79 24 . De school is bereikbaar vanaf 07.45 uur. Ouders wordt tevens verzocht, afspraken met externen zoveel mogelijk buiten de schooltijden te maken.

Leerlingen die om medische redenen niet in staat zijn de lessen voor lichamelijke oefening te volgen, kunnen vrijgesteld worden van deze lessen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek door de ouders
gedaan te worden (geen e-mail) ter attentie van de teamleider.

Aanvraagformulier bijzonder verlof
Voor het aanvragen van bijzonder verlof dient u een apart formulier in te vullen.

Via deze link komt u direct bij het in te vullen formulier.
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen