Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Aanvragen

Ouderraadbijdrage

Deze vrijwillige bijdrage wordt door de ouderraad besteed voor activiteiten die niet binnen het reguliere schoolbudget vallen en die vanuit de organisatie van de school zelf niet gerealiseerd kunnen worden. Door de bijdrage van de ouders kunnen dus  aanvullingen op het onderwijs in de school doorgang vinden waarvan wij hopen dat ze de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren.

De Ouderraad van Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg, draagt regelmatig bij aan een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals het thuisblijfproject voor leerlingen die niet meegaan op één van de buitenlandse reizen, consumpties tijdens de examens, het eindexamenjaarboek (gemaakt voor en door eindexamenleerlingen) en de jaarlijkse thema-avond. Verder wordt bijgedragen aan het project ‘De Gezonde Schoolkantine’.

Daarnaast is er ook een bedrag gereserveerd voor wisselende activiteiten en projecten waarvan de ouderraad denkt dat ze een positieve bijdrage leveren aan het onderwijs en aan de school. De afgelopen jaren is er o.a. meebetaald in de aanschaf van luisterboeken, de LAN-party, het soundtrackfestival / hippiefestival en de inrichting van het nieuwe schoolgebouw met kunstwerken, bankjes en ruimte-elementen (gemaakt voor en door leerlingen).

Belangrijk criteria hierin is dat de bijdrage voor een grotere groep leerlingen dient te zijn bestemd .


Wie kan er een beroep doen op de ouderbijdrage?

-          Docenten, directie en ondersteunend personeel

-          Leerlingen

-          De ouders / de ouderraad

-          Externen (Stichting Leergeld, Visio, HZ etc.)


Hoe doe je beroep op de ouderbijdrage?

-              Middels een schriftelijk verzoek aan:

                ouderraad.gllo@pontes.nl (locatie Oranjeweg)

-              Inclusief een goed beargumenteerd plan.

-              Er moet aangetoond worden dat wordt voldaan aan onderstaande criteria:


Criteria:

-          De bijdrage moet een onderwijskundig belang dienen dan wel het leerklimaat verbeteren.

-          De bijdrage moet ten gunste komen van een zo’n groot mogelijke groep leerlingen.

-          De aanvraag moet in principe niet vallen onder de reguliere financiering / budgettering van school.


Besluitvorming:

-          Bij de beoordeling van aanvragen wordt meegenomen dat er voldoende spreiding is onder de diverse studierichtingen.

-          Verzoeken worden tijdens vergaderingen van de ouderraad toegewezen dan wel afgewezen.

-          Bij besluitvorming dient de ouderraad zich te vergewissen dat er vanuit school geen andere financieringsmogelijkheden zijn of dat het budget gelimiteerd is.


 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen