Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
verslaglegging

 

Verslaglegging

De afgelopen jaren werden heel verschillende projecten door de ouderraad financieel gesteund. Er is een reeks jaarlijks wederkerende gebeurtenissen zoals examens, festivals en jaarvergaderingen, welke tot uitgaven leiden die we bijna als vaste lasten beschouwen. Onder de variabele lasten vallen bijdragen die niet elk jaar voorkomen. Meestal wordt hiervoor een verzoek ingediend.

De grootste kostenpost van de afgelopen jaren was de inrichting van het schoolgebouw. Het meest zichtbaar zijn de banken en ruimte-elementen in de aula. De inrichting werd door oud-leerlinge Jona Biemans ontworpen. Oorspronkelijk bedoeld voor planten, zijn sommige stukken omgetoverd tot afvalbakken, omdat daar meer behoefte aan was.

Vaste lasten:

-          Appeltje voor de dorst: ‘De Gezonde Schoolkantine’

-          Consumpties examens en diploma uitreiking

-          Contributie V.O.O. (Vereniging Openbaar Onderwijs)

-          Eindexamenjaarboek

-          Filmfestival school

-          Jaarlijkse thema-avond (jaarvergadering ouderraad)

-          Thuisblijfproject

Variabele lasten:

-          Aanschaf luisterboeken

-          Dag van de leraar

-          LAN-party

-          Het soundtrackfestival / hippiefestival

-          De inrichting van het schoolgebouw (met kunstwerken voor en door leerlingen)
©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen