Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Functie en Doelen

Functie en Doelen

De Ouderraad van het Pontes Goese Lyceum bestaat uit een aantal zeer betrokken ouders . Wij spreken namens de ouders en verzorgers van de leerlingen op Het Goese Lyceum met directie en personeel. Daarbij behartigen wij de belangen van ouders en leerlingen.
Wij vertegenwoordigen alle ouders en zijn een serieuze gesprekspartner voor de directie.

Er zijn geen onderwerpen over de gang van zaken op school, die tijdens de ouderraadvergaderingen niet besproken worden.

De ouderraad vergadert regelmatig met de schoolleiding en vertegenwoordigt ouders en verzorgers in de medezeggenschapsraden.

Wat betekenen wij voor

•          Ouders en verzorgers:

We zijn uw aanspreekpunt, staan open voor ideeën, vragen en klachten.

Wij geven u informatie via (digitale) nieuwsbrieven en de jaarlijkse thema-avond. Indien gewenst is er persoonlijk contact mogelijk.

De activiteiten van de ouderraad worden mede mogelijk gemaakt door uw ouderraadbijdrage. De ontvangen bijdragen worden volledig besteed aan school, de ouderraad selecteert en toetst de besteding ervan.

•          Leerlingen:

Met de bijdrage van de ouders aan de ouderraad worden activiteiten gefinancierd die de ontwikkeling van de leerlingen stimuleren en die niet vanuit de reguliere middelen en vanuit de organisatie van de school zelf gerealiseerd kunnen worden. (lees verder[SH2] )

•          School(leiding):

Adviesraad voor de school

Klankbord voor en kritisch volger van de schoolleiding [SH2]Link naar financiën, aanvragen


©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen