Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
samenstelling ouderraad

 


De ouderraad bestaat voor het schooljaar 2015/2016 uit:

Hans Koppejan, voorzitter

Na ruim 20 jaar woon ik (met mijn vrouw en kinderen) nog steeds met veel plezier in het pittoreske Kloetinge. De gezelligheid van een klein dorp, waar iedereen elkaar kent, met het gemak van ‘de grote stad’ dichtbij. Ook de scholen zijn dichtbij, want mijn kinderen moeten, bij wijze van spreken, pas thuis de deur uit, als op school de bel gaat.

Martijn zit dit jaar in VWO-4 en Jeroen start volgend schooljaar ook op het VWO.

Ik werk als projectleider bij architectenbureau ARCHIKON in Goes en hou me bezig met bouwvergunningen (wet- en regelgeving), het maken van calculaties en bestekken, het uitvoeren van bouwkundige inspecties en alle andere noodzakelijke werkzaamheden.

Ik ben (officieel) vanaf het schooljaar 2009-2010 lid van de ouderraad. Nadat ik eerst een aantal jaren penningmeester ben geweest, ben ik vanaf het schooljaar 2014-2015 voorzitter geworden. De ouderraad denkt, waar mogelijk, mee in alle zaken die goed of minder goed lopen op school (en waar de ouderraad enige toegevoegde waarde in kan betekenen).

Daarnaast betekent lid zijn van de ouderraad, voor mij, betrokken zijn bij alles wat er zich op de middelbare school van mijn kinderen afspeelt. Als ouderraad merken we dat de betrokkenheid van ouders minder is dan op de basisschool, terwijl ‘onze kinderen’ een belangrijke periode in hun leven doormaken en onze interesse in alles wat zij meemaken vaak goed kunnen gebruiken of hard nodig hebben !


vacature  secretaris

 

Ursula Boonman
Mijn naam is Ursula Boonman woonachtig in s-Heerenhoek en zit bij de ouderraad sinds schooljaar 2014/2015.
Ik werk bij Woontrend Zeeland in Koudekerke wat zeer afwisselend is en waar ik veel creativiteit in kwijt kan.

Ik heb 1 dochter Amber en zij zit in havo 2 kunst en cultuur.
Ik vind het belangrijk om betrokken te blijven welke actuele zaken er op school spelen nu de school niet meer om de hoek van de straat
staat maar 15 km verderop. Meer weten van alle ins en outs in plaats van alleen van Amber horen dat het “leuk en gezellig” is 
op school.
Daarover mee te denken met alle leden van de ouderraad en directie en zo samen een zo goed mogelijk leefklimaat op school te creëren voor zowel de kinderen, leraren als ouders.

Léon van Drielen

Ouder van dochter Esmée. Inmiddels alweer in VWO 5. Sinds 2011 ben ik lid van de ouderraad van Pontes (toen nog locatie Van Dusseldorpstraat inmiddels) Oranjeweg. 

Onze dochter combineerde school met topsport (wedstrijdzeilen) en maakte daarvoor dankbaar gebruik van de talentbegeleiding op het Pontes. Het wedstrijdzeilen staat momenteel op een wat lager pitje om school alle aandacht te kunnen geven.

Ik heb een bouwkundige adviesbureau voor projectontwikkeling, bouwbegeleiding, bouwkundige keuringen en Energieadvies.
Graag draag ik mijn steentje bij aan de ouderraad van het Pontes door me actief bezig te houden met het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van alle ouders richting het schoolbestuur. Aandachtspunt is voor mij informatie overdacht en draagvlak van en naar ouders over het te voeren beleid op school.

 


Patrick van Troost


Virginie Gmelich Meijling

Mijn naam is Virginie Gmelich Meijling – van Dooren. Ik ben getrouwd met Jan Gmelich Meijling en we hebben 3 kinderen op het Pontes Lyceum sinds 2008.

Alle drie volg(d)en ze het Tweetalig VWO programma. Inmiddels zijn er al 2 kinderen afgezwaaid en aan het studeren. Volgend jaar zal ook de derde haar eindexamenjaar ingaan.

In de afgelopen jaren heb ik zowel zitting genomen in de klankbordgroep van TTO, als die van IB. Sinds afgelopen schooljaar ben ik ook lid van de ouderraad en mag ik namens de ouderraad deelnemen in de Medezeggenschapsraad locatie Oranjeweg.

Mijn ervaringen met het functioneren van deze advies-/klankbordorganen is overwegend zeer positief. Ik heb in de afgelopen jaren ervaren dat de schoolleiding en het schoolmanagement grote waarde hecht aan de mening en adviezen van ouders. Graag roep ik daarom ouders op om hun eventuele opmerkingen, aanmerkingen, klachten en/of adviezen rond de gang van zaken op de school kenbaar te maken bij de ouderraad. En natuurlijk zijn er ieder jaar weer nieuwe ‘verse’ ouders nodig om de ouderraad te bemannen/bevrouwen. Over 2 jaar zal ook mijn stoel weer vrij komen!


Jose Schouten

Vanaf dit schooljaar heb ik een dochter op het Goese Lyceum die de opleiding HAVO kunst en cultuur volgt. Het leek mij leuk om vanaf het begin betrokken te zijn bij de school en heb mij daarom direct aangemeld bij de ouderraad.  Mijn zoon zal volgend schooljaar voor deze school kiezen. Die heeft alle scholen bezocht en kwam tot dezelfde conclusie als zijn zus dat het een ontzettende leuke school is. Ik heb op de basisschool van de kinderen ook 6 jaar in de ouderraad gezeten en ben tot op heden natuurouder op de basisschool. Ik woon sinds 2002 met mijn partner in Kapelle en heb daarvoor op verschillende plaatsen in Nederland gewoond en ook nog 4 jaar in België. In mijn verleden heb ik als secretaresse/administratief medewerkster gewerkt en toen de kinderen geboren werden en ik in Kapelle ging wonen ben ik gestopt met werken. 

Ik hoop op een positieve manier een bijdrage te kunnen leveren aan de ouderraad.

Tevens zit ik in de klankbordgroep van Kunst en Cultuur.


©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen