Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Aanmelden

 

Toelatingsbeleid Scholengroep PONTES : vanaf  2017-2018

       

 

Het basisschooladvies en toelating school vo

Vanaf het schooljaar 2014-2015 gelden nieuwe regels voor de overgang van de basisschool (po) naar het voortgezet onderwijs (vo). Die overgang is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen.

 

Wat zijn de nieuwe regels?

Het schooladvies is bindend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen indien de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.

• Basisscholen moeten het schooladvies voor 1 maart vaststellen en voor 15 maart in Bron (Basisregistratie Onderwijs) registreren.

De eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Wanneer het resultaat op de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Wanneer het resultaat lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.


Er bestaat één schooladvies
Het schooladvies moet voor alle belanghebbenden hetzelfde zijn, dus zowel de leerling en zijn ouders als de vo-school krijgen hetzelfde schooladvies te horen. Dit is tevens het schooladvies dat de basisschool in Bron opneemt.

Sommige basisscholen geven zowel een schooladvies als een plaatsingsadvies voor een leerling. De leerling krijgt bijvoorbeeld te horen dat hij een havo/vwo-advies heeft, terwijl de vo-school wordt geadviseerd de leerling in de havo te plaatsen. Ook in Bron staat vervolgens dat de leerling een havo-advies heeft. In zo’n geval beschikken de drie partijen, leerling en ouders, vo-school én Bron, niet over dezelfde informatie. Dat mag niet. Indien de inspectie zulke signalen krijgt, zal zij basisscholen hierop aanspreken.

 

Dubbel advies: Dakpanklas
De basisschool kan ervoor kiezen een dubbel advies te geven aan kinderen van wie nog niet geheel duidelijk is welk niveau het beste past. Deze leerlingen worden bij de Scholengroep  Pontes in een dakpanklas geplaatst waar op het hoogste niveau les gegeven wordt. Voor alle toetsen worden in die klassen 2 cijfers gegeven.

Op de locatie Oranjeweg kunnen leerlingen geplaatst worden in een GT/H dakpanklas of in  een H/V dakpanklas.

Op de locatie Bergweg kunnen leerlingen geplaatst worden in de dakpanklas B/K of  K/G (de masterklas).

Tevens is er op de locatie Bergweg een tweejarige brugklas. Pas in klas 3 wordt een leerling op het niveau basis, kader of gemengd ingedeeld.

Op de locatie Pieter Zeeman in Zierikzee kunnen leerlingen geplaatst worden in een G/T of T/H  dakpanklas of in een H/V dakpanklas. Op deze locatie bestaat ook mogelijkheid om in  een tweede klas T/H dakpanklas geplaatst te worden.

 

Speciaal aanbod
Op de verschillende locaties van de Scholengroep Pontes is er sprake van een speciaal aanbod zoals: Technasium, Tweetalig VWO,  masterklas  VMBO, Kunst en Cultuur en gymnasium (vanaf klas VWO 2).

Voor dit speciale aanbod zijn aparte voorlichtingsavonden en toelatingsvoorwaarden. In gesprek en/of selectieprocedure wordt vervolgens met betrokkenen (ouders, leerling en evt. basisschool) afgestemd of de leerling plaatsbaar is.

 

 

Heeft uw kind extra zorg nodig?
Bij de Scholengroep Pontes vinden we het belangrijk dat we vanaf de start duidelijk krijgen welke zorg of extra ondersteuning een leerling nodig heeft. Wij willen graag, voordat ouders inschrijven, in gesprek met de ouders en de school van herkomst, opdat we samen kunnen  vaststellen welke ondersteuning de leerling nodig heeft en of wij deze ondersteuning kunnen bieden als school.

 

Aanmelden
Wij hebben met de basisscholen in de regio afgesproken dat alle aanmeldingen verlopen via de basisschool. Indien dat voor u niet mogelijk is neem dan contact op met de school en vraag naar de afdelingsleider brugklassen.

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een ander leerjaar dan de brugklas, verzoeken wij u contact op te nemen met de school.

Tot slot
Voor verdere vragen verwijzen wij graag naar:

• De website: www.vanponaarvo.nl

• Het Loket van de Inspectie van het Onderwijs. Het Loket is elke werkdag bereikbaar van 08:00 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 088-6696060, keuze 2 of via het contactformulier.

 

Veel gestelde vragen over de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Wanneer is bijstelling van het schooladvies mogelijk?

Enkelvoudig of dubbel schooladvies?

Voldoen plaatsingswijzers aan nieuwe wetgeving?

Hoe gebruikt de inspectie het schooladvies in de bepaling van de onderwijsresultaten?

 

 

Meer dan een school
 
 
Agenda
 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen